04rfd-image-blogSpanБлизо 1 милион българи нито работят, нито учат. Всяка година пък около 40 000 младежи си тръгват от България, за да се реализират навън.

Тези данни експерти определят като изключително притеснителни, посочва Нова ТВ.

След изчисления се оказва, че у нас се появява ново явление, а именно на хора, които буквално нищо не правят. Броят на тези българи е 870 000. От тях 300 000 са само младежите, а още по-тревожното e, че вече

цели поколения са трайно безработни.

От три години Иванка е част от групата на безработните. Завършила е банково дело, но е работила единствено в текстилна фирма. Животът ѝ днес минава основно в чакане за работа.

Като нея обаче се оказват още стотици хиляди – хора, които могат да работят, но не го правят.

За да не стане част от сивата икономика, Иванка мечтае за работа по специалността си. За намирането ѝ тя разчита на бюрото по труда.

Икономиката ни е застрашена и от друг проблем.

Всяка година от пазара на труда отпадат близо 40 000 души,

а прогнозите за бъдещото са още по-черни. Затова работещите ще трябва да повишават в пъти своята производителност.

Липса на кадри в същото време има в 190 професии. Търсят се техници, механици, заварчици.